English Russian Ukrainian
Номер в работе PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
29.09.2014 12:36

Адамович Зоряна Михайлівна. Ринок праці країн світу із різним рівнем розвитку економіки знань на прикладі

Андріюк Роман Олександрович. Суспільно-географічний аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії в регіонах України

Бойко Ірина Дмитрівна, Книш Олександра Андріївна. Діагностичні критерії виділення та класифікаційна схема туристичних лікувально-оздоровчих закладів.

Бордун Ореста Юріївна, Деркач Уляна Василівна. Теоретичні та прикладні засади дослідження похмурого туризму України.

Гунченко Олена Олександрівна. Географія медичного туризму в країнах Європи

Калько Андрій Дмитрович. Конструктивно-географічні параметри опробування

Колотуха Олександр Васильович, Шипко Андрій Леонідович. Спортивний туризм в загальній структурі туризму: підходи до систематизації

Малиновська Оксана Юріївна. Інноваційні музейні заклади та застосування нових підходів у діяльності музеїв та екскурсійному обслуговуванні

Марченко Андрій Валерійович. Сучасне поняття сакральності та сакрального об’єкту: його місце та значення в географії

Смирнов Ігор Георгійович. Військова логістика як туристичний ресурс: український досвід

Смирнов Ігор Георгійович. Логістика круїзного туризму: теорія та практика досліджень

Ткачук Леоніла Миколаївна. Туризм як чинник регіонального соціально-економічного розвитку у Південно-Східній Азії
Обновлено 02.10.2014 13:52