English Ukrainian
v558 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 10 лютого 2021 17:09

Завантажити page white acrobat

УДК 911:627.533.2(477.82)       https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.55.57-63

 

Мельник Олег Володимирович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, України, e-mail: edissey@meta.ua

 

Еколого-географічний аналіз видІв природокористування в Іваничівському районі Волинської області

 

Метою дослідження є еколого-географічний аналіз видів природокористування в Іваничівському районі Волинської області.

Методика. В науковій роботs були використані такі методи географічних досліджень: картографічний, порівняльний, спостереження, узагальнення, аналізу та синтезу. За допомогою статистичного методу розраховано показники трансформаційних змін за видами природних ресурсів. Метод геоінформаційного моделювання стану процесів природокористування та їх розвитку дозволив виявити взаємозв’язки трансформованих ресурсів з чинниками впливу.

Результати. Проведено еколого-географічну оцінку видів природокористування в Іваничівському району Волинської області. Основою господарського комплексу району є сільське господарство та переробна промисловість. Натомість, у структурі господарства міста Нововолинська однозначно переважає гірничо-добувна промисловість та машинобудування. Обгрунтовано вплив як природних, так і техно­генних процесів і чинників на формування еколого-географічної си­туації на території району. Специфічне поєднання видів природокористування зумовило просторову ди­ференціацію екологічної напруги і різний ступінь її реалізації у вигляді спектру небезпечних процесів.

Наукова новизна полягає в еколого-географічному визначенні видів господарського природокористування в Іваничівському районі Волинської області. Проведено аналіз впливу на формування екологічної ситуації в районі та запропоновані заходи з її оптимізації.

Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі СНУ імені Лесі Українки при викладанні низки географічних і туризмознавчих дисциплін. Своє застосування результати знайдуть в законодавчій та виконавчій роботі органів місцевого самоврядування при розробці програм соціально-економічного розвитку території. Матеріали дослідження сприятимуть раціональному використанню господарськи трансформованих природних та антропогенних територій і об’єктів Іваничівського району Волині, що дозволить збільшити рентабельність і конкурентоспроможність експлуатації об’єктів земельного та промислового фонду. Низка положень може бути використана при аналогічних дослідженнях інших регіонів України.

Ключові слова: природокористування, територіальна громада, район, ресурси.

Список використаних джерел

1. Іваничівська районна державна адміністрація. Паспорт Іваничівського району. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ivaadm.gov.ua/vidomosti-pro-raion/pasport-raionu.

2. Паспорт м. Нововолинська. Виконавчий комітет Нововолинської міської ради. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ivaadm.gov.ua/vidomosti-pro-raion/pasport.

3. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах [Текст]: підручник. / В. П. Руденко. - К.: ВД "К.-М. Академія". - Чернівці: Зелена Буковина, 1999. - 568 с.

4. Офіційний сайт Іваничівської селищної ради. Іваничі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ivaselrada.gov.ua/ivanichi-11-26-21-03-07-2019/.

5. Іванов Є. А. Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району : монографія / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук, О. С. Терещук. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 208 с.

6. Волинь 2018. Статистичний щорічник. / За ред. В. Науменка. - Головне управління статистики у Волинській області. – 2019. - 443 с.

7. Ковальчук І. П. Геоекологія Розточчя. Монографія / І. П. Ковальчук, М. Р. Петровська. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 192 с.

Останнє оновлення на Четвер, 14 липня 2022 16:31