English Ukrainian
v557 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 10 лютого 2021 17:03

Завантажити page white acrobat

ІІІ. ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

 

УДК 502.171:502.521          https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.55.50-56

Мельнійчук Михайло Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ахмедов Богдан Михайлович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна, e-mail: Yaromenko_ov@ukr.net

 

СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЯК ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Метою є аналіз стану земельних ресурсів як частини земельного фонду Волинської області.

Методика. Здійснено дослідження земельних ресурсів регіону за такими складовими як види земель, типи угідь, кількісними та якісними показниками для визначення стану земельних ресурсів на регіональному рівні. Застосовано загальнонауковий й статичний методи, методи системного та структурного аналiзу, порівняльно-географічний та графічний. Опрацьовано регіональні статистичні дані.

Результати. Розкрито сутність земельних ресурсів як частини земельного фонду країни. Висвітлено земельний фонд Волинської області (на 01.01.2019 р. складає 2014,4 тис. га), з яких 52% займають сільськогосподарські угіддя, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності земель та надмірну розораність її території. Спостерігаємо різну внутрішню агроосвоєнність території області у відповідності до її ландшафтних відмінностей. Подано частку основних складових сільськогосподарських угідь у Волинській області, з яких власне рілля становить 33%. Про зміни у структурі земельних ресурсів Волинської області свідчить те, що порушені, що втратили свою господарську та екологічну цінність склали 5,85 тис. га. Наявне збільшення частки малопродуктивних та деградованих земель. 87,4 % до загальної площі земель області є малопродуктивними (2018 р.). У структурі деградованих земель Волинської області поширені землі із кислими ґрунтами (12,4% від загальної площі території). Важливим при оцінці земельних ресурсів є показник вмісту гумусу у ґрунтах. Середньозважений показник гумусу в ґрунтах Волинської області склав 1,56 % Внесення мінеральних та органічних добрив у сільськогосподарських підприємствах області зменшилося. Стан земельних ресурсів Волинської області характеризуємо як дещо напружений. Погіршується гумусовий стан ґрунтів, зменшується забезпеченість поживними речовинами, підвищується кислотність і, як наслідок, знижується їх родючість. Раціональне використання земельних ресурсів потребує запобігання несприятливим фізико-географічним процесам.

Наукова новизна. Розкрито стан земельних ресурсів за їх структурою, кількісними та якісними показниками на прикладі Волинської області.

Практична значимість. Результати вивчень розкривають стан земельних ресурсів Волинської області. Можуть бути використані для визначення потенційної продуктивності земельних ресурсів регіону. Визначення рівня максимально можливої раціональної ефективності їх використання з погляду господарювання.

Ключові слова: земельні ресурси, сільськогосподарські угіддя, грунти, регіон.

Список використаних джерел

1.Бабич А. О.Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси / А.О. Бабич. – К.: Видавництво «Аграрна наука», 1996. – 570 с.

2.Екологічний паспорт Волинської область за 2018 р. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-volinskoyi-oblasti-za-2018-rik/.

3.Закон України від 19.06.2003 № 962 «Про охорону земель». – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

4.Корнус А. Оцінка стану земельних ресурсів Сумської області / А. Корнус. // Раціональне природокористування і охорона природи. Наукові записки. №1. 2012. С.215219.

5.Мольчак Я. О. Конструктивно-географічний аналіз та оцінка природного агроресурсного потенціалу Волинської області : монографія / Я. О., Мольчак, А. Г. Потапова. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 215 с.

6.Павловська Т. С. Структура земельних угідь в ландшафтно- екологічній організації території Волинської області / Т. С. Павловська // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – № 2. – С. 697–704.

7.Полянський С. В. Оцінка ефективності використання і збереження земельних ресурсів Волинської області / С. В. Полянський., Т. О. Князькова Т. О. // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія»: Збірник наукових праць ЛНТУ. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. − Вип. 8 (32). – С. 292−300.

8.Статистичний щорічник Волинь. – 2010. Головного управління статистики у Волинській області. за редакцією М.І. Мотиль. – Луцьк. – 2011. –569 с.


Останнє оновлення на Четвер, 14 липня 2022 16:28