English Ukrainian
v554 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 10 лютого 2021 16:42

Завантажити page white acrobat

УДК 911.3          https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.55.28-36

Ковальська Леся Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: gnatuk_L@ukr.net

Чорна Любов Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: chornalyubov60@ukr.net

 

РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Метою статті є аналіз сучасного стану розвитку дитячого туризму в межах Івано-Франківької області, а саме; його інфраструктури, цінової політики, спектру послуг та продуктів, географії закладів відпочинку та оздоровлення.

Методика. У науковому дослідженні використано компаративний аналіз сучасних Інтернет-ресурсів та бібліографічні джерела з тематики дитячого туризму. Для визначення кількісних показників та динаміки оздоровлених та відпочиваючих дітей застосовано статистичний метод у розрізі 2-х та 5-ти річних даних та дані найновіших публікацій з питань дитячого туризму в Україні та в Івано-Франківській області. Для визначення та порівняння цінової політики на дитячий туристичний продукт застосовано методи аналізу та порівняння.

Результати. З’ясовано, що левову частку туристичного продукту продукує Івано-Франківський облдержцентр туризму і краєзнавства учнівської молоді (ОДЦТКУМ). Задля підтвердження вищезазначеного представлено й систематизовано заходи, які проводилися ОДЦТКУМ з початку 2019 року. Встановлено, що в організації оздоровлення та відпочинку дітей левова частка також належить й суб’єктам туристичної діяльності. Представлено динаміку кількості дітей віком до 17 років, яким надавалися послуги суб’єктами туристичної діяльності, в тому числі кількості в’їзних (іноземних), виїзних, внутрішніх туристів-дітей віком до 17 років. Також проаналізовано динаміку ліжко-місць у закладах оздоровлення та кількості дітей, які в них перебували. Представлено показники кількості закладів відпочинку та кількість дітей, які перебували у них. Встановлено географію в’їзду та виїзду туристів-дітей. Зазначено роль туристично-мистецького комплексу «Маєток Святого Миколая» у розвитку дитячого туризму, проаналізовано його інфраструктуру. Також приділено увагу Івано-Франківській обласній раді, яка затвердила обласну цільову соціальну програму з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016–2020 роки [17], згідно якої відбулося помітне їх кількісне збільшення. Наведено порівняння цінової політики закладів оздоровлення та відпочинку для дітей-туристів у національному масштабі.

Наукова новизна. Проаналізовано наявний тренд щодо розширення спектру комерційних пропозицій дитячого туристичного продукту на тлі державних. Визначено роль об’єктів природно-заповідного фонду України, зокрема, національних природних парків, туристично-мистецьких, реабілітаційних та еко-центрів у розвитку дитячого туризму.

Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані при плануванні розвитку дитячого туризму в Івано-Франківській області й Україні, зокрема: при розробці обласної та національної стратегії розвитку дитячого туризму.

Ключові слова: дитячий туризм, Івано-Франківська область, діти-туристи, заклади оздоровлення, заклади відпочинку.

Список використаних джерел

1.Артек-Буковель. URL: https://bukovel.com › artek (дата звернення 01. 03. 2020).
2.В Івано-Франківській області урочисто відкрили оздоровчий табір. URL: http://www.golos.com.ua/article/319393 (дата звернення 01. 03. 2020).
3.Головне управління статистики в Івано-Франківській області. Оздоровлення та відпочинок дітей в області влітку 2018 року. URL: http://www.ifstat.gov.ua/NEW_PAGE/NEW_2018/NEW_236.htm (дата звернення 01. 03. 2020).
4.Головне управління статистики в Івано-Франківській області. Оздоровлення та відпочинок дітей в області влітку 2019 року. URL: http://www.ifstat.gov.ua/INDEX.HTM (дата звернення 01. 03. 2020).
5.Державна служба статистики України. Туритсична діяльність в Україні у 2018 році. Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov (дата звернення 01. 03. 2020).
6.Державна служба статистики. Населення України за 2017 рік. Демографічний щорічник. Київ. 2018. 137 с. URL: database.ukrcensus.gov.ua/ PXWEB2007/ukr /publ_new1/2018/zb_dy_2017.pdf (дата звернення 01. 03. 2020).
7.Де і як відпочивають та оздоровлюються прикарпатські діти. URL: https://galychyna.if.ua/analytic/korisne-dozvillya-abo-de-i-yak-vidpochivayut-ta-ozdorovlyuyutsya-prikarpatski-diti/ (дата звернення 01. 03. 2020).
8.Долгова К.С. Кластерна модель територіального комплексу дитячого туризму та рекреації в Україні. Економічна та соціальна географія. 2017. Вип. 78. С. 47-55.
9.Закон України про туризм(від 18.11.2003 року № 1282-iv (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1282-15 (дата звернення 01. 03. 2020).
10.Закон України про оздоровлення та відпочинок дітей (від 04.09.2008 року № 375-VI (зі змінами). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/375-17 (дата звернення 01. 03. 2020).
11.Івченко Л. О., Кужиль С. В., Петренко М. В. Особливості організації дитячого туризму в Україні. Економiка та держава. 2019. № 1. С. 83-88.
12.Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. URL: http://tourismcenter.if.ua/content&content_id=893 (дата звернення 01. 03. 2020).
13.Карпатський національний природний парк. URL: http://cnnp.if.ua/ (дата звернення 01. 03. 2020).
14.Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02. Київ, 2005. 20 с.
15.Мельнійчук М. М., Зейко В. О. Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : «Геологія. Географія. Екологія». 2016. Вип. 44. С. 118-122.
16.Лозова Л. В. Територіальна диференціація об’єктів дитячого туризму України. Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. 2015. №1. С. 64-72.
17.Обласна цільова соціальна програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки. URL: https://orada.if.ua/decision/про-обласну-цільову-соціальну-програ/ (дата звернення 01. 03. 2020).
18.Парфіненко А. Культурний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територій. Вісник львівського університету. Серія географічна. 2013. Вип. 43. Ч. 1. С. 232-242.
19.Про послуги з оздоровлення дітей в оздоровчих таборах області у 2019 р. URL: http://osvita.if.ua/page/pro-poslugi-z-ozdorovlennia-ditei-v-ozdorovchikh-taborakh-oblasti-u-2019 (дата звернення 01. 03. 2020).
20.Чорна Л. В. Інноваційні підходи до організації літнього дитячого оздоровлення. Карпатський Край. 2015. №1. С. 225-229.
Останнє оновлення на Четвер, 14 липня 2022 16:28