English Ukrainian
v553 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 10 лютого 2021 16:34

Завантажити page white acrobat

УДК 338.48         https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.55.22-27

Бейдик Олександр Олексійович, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, е-mail: aabeydik@gmail.com

Даценко Людмила Миколаївна, доктор геологічних наук, професор, Таврійський агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь, Україна, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Топалова Олеся Іллівна, кандидат географічних наук, доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна, е-mail: lesatopalova@gmail.com

 

ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ АГРОТУРИЗМУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Мета дослідження визначення передумов становлення агротуризму в Запорізькій області, виявлення його регіональної унікальності та особливостей територіальної організації.

Методи та методика дослідження. В основу дослідження територіальної організації агротуризму на регіональному рівні покладено два методологічні підходи: діалектичний та територіальний. На аналітичному та синтетичному етапах використано методи кореляційного аналізу та картографічного моделювання, порівняльно-географічний метод та метод комп’ютерних технологій.

Результати. Регіон має потужний туристсько-ресурсний потенціал щодо розвитку агротуризму – фактично в кожному районі області є сільські зелені садиби та об’єкти туристичної атракції. Доведено, що максимального ефекту сталого розвитку можна досягти тільки якщо агротуризм розвиватиметься не спонтанно, а в рамках відповідних програм державного, міжрегіонального, регіонального значення. В іншому випадку локальні проєкти в галузі агротуризму в сучасних умовах нестачі фінансових ресурсів очікує сповільнений неконтрольований розвиток. Поглиблено уявлення про роль сільського (зеленого) туризму в умовах перезавантаження національної та регіональної рекреації, викликаного планетарною пандемією, та запропоновано лаконічну картосхему просторової організації сільського (зеленого) туризму регіону. Остання віддзеркалює основні туристсько-екскурсійні маршрути та об’єкти туристсько-рекреаційної атракції (природні та етнокультурні) та позиціонується як важіль стратегії розвитку, управління та моніторингу туристсько-рекреацйної галузі національного та регіонального рівня.

Практична значимість дослідження полягає у впровадженні його результатів в навчальний процес (при викладанні курсів «організація туризму», «екскурсійна діяльність», «організація сільського зеленого туризму») на географічних, історичних факультетах закладів вищої освіти України та використання матеріалів статті у діяльності туристичних компаній, екскурсійних закладів та громадських об’єднань України, у посиленні уваги громадськості до сучасних видів рекреації та особливостей їх організації.

Наукова новизна. Висвітлені основні тренди та особливості територіального розміщення агроосель відповідно до туристсько-рекреаційного потенціалу Запорізької області, запроновано картографічну модель просторової організації сільського (зеленого) туризму регіону.

Ключові слова: територіальна організація, агротуризм, агрооселя, садиба сільського (зеленого) туризму, Запорізька область, туристсько-екскурсійні маршрути.

Список використаних джерел

1.Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України / В. І. Биркович // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 1 (6). – С. 138-143.
2.Горішевський П. В. Сільський зелений туризм: організація гостинності на селі : підруч. / П. В. Горішевський, В. П. Васильєв, Ю. В. Зінько. – Івано-Франківськ : Місто-Н, 2003. – 158 с.
3.Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 р. № 742-IV.
4.Маєвський Я. Агротуризм: порадник для сільського господаря. Львів, 2005. – 80 с.
5.Могильний С. Дослідження історико-культурного, курортно-туристичного пріоритету розвитку Запорізької області / С. Могильний // Проект з регіонального врядування та розвитку : аналіт. звіт. Запоріжжя, 2007. 78 с.
6.Особливості розвитку зеленого туризму в Україні : Оглядова довідка за матеріалами преси [Електронний ресурс] / Офіційний сайт міністерства культури України. Режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/183838.
7.Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм. – К.: Знання, 2006. – 271 с.
8. Стратегія регіонального розвитку Запорізької області 2017-2019 рр. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.zoda.gov.ua/article/2413/strategiya-regionalnogo-rozvitku-zaporizkoji-oblasti-na-period-do-2019-roku.html
9.Туризм сільський зелений. – К.: Новий Друк. – 2003. – № ІІ. – 48 с.
10.Туризм сільський зелений . – К.: Новий Друк. – 2001. – № ІІІ.– 64 с.
11.Buttler R.W. Tourism and Recreation in Rural Areas. N.Y.: John Wiley & Sons, Inc. 1998. – 261 p.
Останнє оновлення на Четвер, 14 липня 2022 16:22