English Ukrainian
v552 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 10 лютого 2021 16:17

Завантажити page white acrobat

УДК 911       https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.55.13-21

Мотузенко Олена Олександрівна, кандидат географічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, e-mail: o.motuzenko@mbfnabat.org

Бульба Вікторія Валеріївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Джанколла Дарина Вадимівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЕНОГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

 

Метою дослідження є висвітлення питань теоретико-методологічного обґрунтування ресурсного потенціалу еногастрономічного туризму та розробка рекомендацій щодо його оптимізації.

Методика. На основі загальнонаукових методів аналізу та синтезу інформації з наукових джерел та офіційних джерел провідних організацій дотичних до розвитку Гастрономічної спадщини та еногастрономічного туризму, методу логічних структур та інтерполяції результатів аналізу кращих практик, досягнуто наступні результати: розкрито змістовну суть понять “Гастрономічна та Енологічна спадщина ”, «традиційні харчові продукти та кухня» та їх роль у розвитку еногастрономічного туризму; презентовано кращі практики просування еногастрономічної спадщини інструментами еногастрономічних туристичних маршрутів – Доріг вина та смаку та фестивалів; проаналізовано ресурсний потенціал еногастрономічного туризму в Україні.

Наукова новизна. Висвітлено змістовну суть ресурсного потенціалу еногастрономічного туризму, розроблено графічну модель його структурної організації.

Практична значимость. Запропоновано систему дій, реалізація яких дозволить підвищити ресурсний потенціал еногастрономічного туризму в Україні, шляхом створення додаткової вартості традиційних харчових продуктів та напоїв для перетворення їх в об’єкти туристичного тяжіння.

Ключові слова: традиційний харчовий продукт, еногастрономічна спадщина, енологічна спадщина, енологічний туристичний потенціал, еногастрономічний туризм, національна кухня, ресурсний потенціал.

Список використаних джерел

 1. Басюк Д.І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні / Д.І. Басюк // Наукові праці НУХТ. – 2012. – № 45. – С. 128–132.].
 2. Дмитрук О., Мотузенко О., Петліна Д., Давидов В. Характеристика енологічних ресурсів Закарпаття/ Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Екотур-інфо, 2018. – Вип. 21.стор 73-83
 3. Зінько Юрій, Мальська Марта, Табака Наталія, Янчишин Іоан, Гастрономічний туризм Львівщини: стан і перспективи/Збірка Географія і туризм №50, стор.83-85
 4. Мотузенко О., Бондаренко В., Плачкова А. Організація системи гастрономічних маршрутів в Україні – Проєктна пропозиція проєкту «Підтримка системи географічних зазначень в Україні»/Збірка Географія і туризм №50, стор.74-77
 5. Мотузенко О., Джанкола Д., Інноваційний досвід Італії з організації еногастрономічних туристичних маршрутів       на прикладі системи Доріг вина та смаку Ломбардії. /Збірка Географія і туризм №50, стор.132-147
 6. Непочатенко В.О. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку"
  (м. Умань, 30-31.10.2019 р.). - Умань: Візаві, 2019. - 350 с. - С.126-128.].
 7. Омельницька В.О. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції
  «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика» (м. Львів, 31 жовтня - 1 листопада 2018 р.) Львів: ЛТЕУ, 2018. - 342 с. - C.301-303.
 8. Пількевич В.О, Діяльність Юнеско У Сфері Збереження Світової Культурної Спадщини // Європейські історичні студії – .Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна., 2015.
 9. Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини : Закон України від 06.03.2008 № 132 –VI // Відом. Верховної Ради України. – 2008. – № 16. – ст.153
 10. Савіо С. Підтримка розвитку системи Географічних зазначень в Україні/Збірка Географія і туризм №50. Стор.9-12
 11. Саркісян Г.О. Тітомир Л.А., Розробка інноваційної комплексної програми гостинності для покращення україно-французьких відносин/Збірка Географія і туризм №50, стор.160-168
 12. "Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної
  індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку"
  (м. Умань, 30-31.10.2019 р.). - Умань: Візаві, 2019. - 350 с. - С.126-128.
 13. «Українська народна кулінарія: Іст.-етногр. дослідження». Артюх Л.Ф. Київ, 1977 р.
 14. Циганенко В. О., Солових З. Х. Страви із фруктів та овочів. — К. : Техніка, 1990. — С. . — ISBN 5-335-00561-0.
 15. Шалімов С. А., Шадура О. А. Сучасна українська кухня. — 4-те вид., стереотип. — К. : Техніка, 1981. — 271 с., іл. Тираж 200 000 прим. — С.
 16. Всеукраїнський фестиваль борщу. Офіційна сторінка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.borschfest.com/page/ua/festabout/ ]
 17. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 41-42, ст.2024) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-18/page2?lang=uk
 18. Історія української кухні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://prolviv.com/blog/2017/11/02/istoriia-ukrainskykhvarenykiv/
 19. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс] : // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2008. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_d69 (дата звернення: 26.09.2016)
 20. Клуб галицької кухні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gcc.in.ua/.
 21. Крупельницька К.О., Смирнов І.Г. Роль гастрономічного туризму як засобу розвитку туристичних інновацій /Збірка Географія і туризм №50, стор.148-160
 22. Офіційний сайт Міжнародної Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unesco.org/culture/ich.
 23. Офіційний сайт Slow Food. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slowfood.com/
 24. УАПТМ.Офіційна сторінка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://web.archive.org/web/20180201043128/http://uapts.org.ua/
 25. European Parliament Report on the European gastronomic heritage: cultural and educational aspects [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://sennutricion.org/media/art.socios
 26. Global Report on Gastronomy Tourism, UNWTO, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/ food_tourism_report.pdf;
 27. Global Report on Food Tourism (2012), World Tourism Organization (UNWTO). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284414819
 28. Guidelines for the Development of Gastronomy Tourism, UNWTO, 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-unwto.org/guidelines-for-the-development-of-gastronomy-tourism
 29. IGo to world.com site (2018), "Best gastronomic tours in Ukraine in 2018", available at: http://firtka.if.ua/blog/view/krasi-gastroturi-po-ukrainiv-2018-roci105768].
 30. International Journal of Heritage Studies. Volume 22, 2016 - Issue 10 ... Pages 799-810.
 31. mincult.kmu.gov.ua [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. - Електронні дані. - [Київ: Міністерство культури України]. - Режим доступу: www.mincult.kmu.gov.ua (дата звернення 01.12.2019). - Нематеріальна культурна спадщина України.
 32. Poulain, Jean Pierre. (2008). "Gastronomic heritage and their tourist valorisation". Revue Tourismes. 1-18
 33. Second Global Report on Gastronomy Tourism, UNWTO, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/gastronomy_report_web.pdf;;
 34. Survey analysis of the organizers of the enogastronomic festivals for 2018 in Ukraine / Motuzenko Olena, Hanchukova Oleksandra // 3th Progress Report of the Project «Support to the Development of a Geographical Indications System in Ukraine» – 1-24 pp.
 35. The set of conclusions of 1st UNWTO World Forum on Food Tourism, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/conclusions_english_v2.pdf;
 36. World Tourism Organization (UNWTO) Global Report on Food Tourism (2012), p. 63.].
 37. Worldview portal "Native country" (2018), "Ukrainian cuisine is recognized as one of the best cuisines in the world", available at: http://ridna.ua/2016/02/ukrajinska-kuhnya-vyznanaodnijeyu-z-najkraschyh-kuhon-svitu/ (Accessed 8 June 2018)
Останнє оновлення на Четвер, 14 липня 2022 16:22