English Ukrainian
Положення про порядок рецензування статей PDF Друк E-mail

Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в Збірнику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

У рецензії висвітлюються  такі питання:

  • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
  • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам Збірника;
  • чи має зміст статті певну новизну;
  • чи відповідає стаття науковому  рівню Збірника;
  • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
  • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування). Анонімність рецензентів гарантується редакцією Збірника.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці за проблематикою, яка заявлена у статті. Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

Всі рецензенти повинні дотримуватися  вимог до етики в наукових публікаціях  Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.

Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера Збірника, в якому розміщена рецензована стаття.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до Вимог, які пройшли первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на доопрацювання.

Не рецензуються:

  • статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної  колегії журналу;
  • статті, спеціально написані за замовленням редакції.

Термін рецензування – 1 місяць з моменту одержання статті.

Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції у складі: головного редактора, заступника головного редактора, наукового редактора (члена ред..колегії) та відповідального редактора. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

Рішення редакції направляється авторові(-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

РЕДАКЦІЯ НЕ ВСТУПАЄ В ДИСКУСІЮ З АВТОРАМИ ВІДХИЛЕНИХ СТАТЕЙ.