English Ukrainian
v492 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 26 лютого 2020 14:43

page white acrobat Завантажити


https://doi.org/10.17721/2308-135X.2019.49.14-23

 

УДК  911.9:008:061.1

Зараховський Олександр Євгенович, кандидат культурології, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Неіленко Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

 

СВІТОВА СПАДЩИНА ЮНЕСКО В УКРАЇНІ: ОБ’ЄКТИ ТА ПРЕТЕНДЕНТИ ВКЛЮЧЕННЯ ДО СПИСКУ

 

Мета: Метою дослідження є аналіз сучасного стану та географії поширення Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні, а також потенційних об’єктів-претендентів на включення до списку Світової спадщини.

Методика: В дослідженні використовувалися логічні методи, методи аналогії та порівняння, картографічний метод.

Результати: Розглянуто сучасний стан та географію поширення Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні та проаналізовано потенційні об’єкти-претенденти на включення до списку Світової спадщини. Встановлено, що українські обєкти ЮНЕСКО репрезентовані у Списку світової спадщини в неповній мірі (враховуючи потенційні можливості розширення списку) та поширені на території держави нерівномірно. Визначено, що найбільшу кількість потенційних об’єктів ЮНЕСКО в Україні становлять історичні пам’ятки фортифікаційного типу.

Наукова новизна: Отримані результати розширюють теоретико-методологічні основи дослідження структури та географії поширення Світової спадщини ЮНЕСКО, а також потенційних можливостей її поповнення українськими історико-культурними обєктами.

Практична значимість: Можливе використання положень і висновків дослідження в якості теоретичної бази для розширення списку Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні.

Ключові слова: Світова спадщина ЮНЕСКО, об’єкти ЮНЕСКО, культурна спадщина, Україна, туризм, історико-культурні об’єкти, замки.

Список використаних джерел

1.Абизов В.А., Андрущенко Н.П., Бажанова Т.І., Кондель-Пермінова Н.М., Червинський О.С. Підготовка номінації будинку Держпрому в Харкові для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Х., 2005. – Вип 6. – С. 23-27.

2.Бейдик О. О. Ресурси світового туризму: поняття, класифікація, картографування / О. О. Бейдик // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2008. - № 12. - С. 6−12.

3.Ліньова Є.А. Історико-архітектурні пам’ятки України – перспективні претенденти на включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Х., 2005. – Вип 6. – С. 11-12.

4.Молодецький А.Е., Васильєва Л.Д., Навроцька К.С., Пташник А.О. Фортифікаційні та палацово-паркові культурні ландшафти як кандидати до списку культурної спадщини ЮНЕСКО // Наукові записки Вінницького педуніверситету. – Вінниця, 2010. – Вип. 21. – С. 183-188.

5.Самойленко О.Г., Водзинский Е.Е. Уникальность архитектурно-природного комплекса Генуэзской крепости в Судаке и актуальность его включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО // Сугдейский сборник. – К.; Судак, 2008. – Вып. 3. – с.618 – 626.

6.Список Всесвітньої спадщини [Електр. ресурс]. – Режим доступу : http://whc.unesco.org/en/list. – Назва з екрану [in English].

7.Устименко Л. М. Релігійний туризм як історико-суспільне явище / Л. М. Устименко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2013. – Вип. 19 (2). – С. 187–192.

Останнє оновлення на Середа, 27 травня 2020 13:26